LISTA CĂRȚILOR DE BUCUREȘTI CU GRAVURILE LOR

întocmită în cadrul proiectului „Cartea românească veche și ilustrația ei în context cultural central-est european. Studiu de caz: gravura de București (1582-1830)”, cod proiect: PN-II-PD-2012-3-0433.

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Director de proiect: dr. Anca Elisabeta Tatay ancatatai@yahoo.com


NR.

Autor, Titlu

An

Bibliog

Limba

Gravuri

Observații

1

Tetraevanghel

1582

IV/13-15

Po/165

Slav.

2

Cheia intelesului

1678

I/217

IV/202

RB/183

Rom.

3

Liturghie

1680

I/230

RB/185

Slav., rom.

4

Molitvele în Dumineca Pogorârii Sf. duh

1680

IV/25

Slav.,

rom.

Nu am văzut-o. BRV IV, p. 25-26, spune ca ar fi stema Mitropoliei Ungrovlahiei și un frontispiciu floral cu coroană..

5

Evanghelie

1682

I/246

Po/170

RB/189

Rom.

6

Apostol

1683

I/258

Po/170

RB/189

Rom.

7

[Acatistul Născătoarei de Dumnezeu]

1683-1684

Po/23

Rom.

Nu are foaie de titlu. Poenaru, p. 23, spune ca e aparută înainte de 1740. În cataloagele BAR (online și manuscris) apare datata astfel.

8

Biblia

1688

I/281

IV/206

RB/194

Rom.

9

 1. Peloponesianu, Manual în contra schismei papistașilor

1690

I/297

IV/207

RB/207

Grec.

10

 1. Sirigul, Întâmpinarea la principiile….& Dositei, Manual în contra rătăcirii calvine

1690

I/298

IV/207

RB/207

Grec.

11

Ioan Gură de Aur, Mărgăritare

1691

I/315

RB/207

Rom.

12

 1. Macedoneanu, Capitole îndemnătoare

1691

I/324

Grec.

13

Slujbele St. Paraschiva celei noi și St. Grigorie Decapolitul

1692

I/326

Grec.

14

Evanghelie greco-română

1693

I/328

RB/207

Grec., rom.

Foaia de titlu și Evanghelisții sunt atribuiți lui Antim Ivireanul.

15

Psaltire

1694

I/335

Rom.

16

Biblia N.T.Psaltire

1694

RB/59

Rom.,

slav.

Nu am vazut cartea (Biblioteca. sârbă, Timişoara). Ar avea un David.

[17]

Advarium

[sf. sec. 17]

PO/7

RB/346

Rom.,

slav.

18

Șt. Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la marele Constantin

1701

I/419

RB/218

Grec.

19

Șt. Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la măritul Ștefan

1701

I/421

IV/213

RB/218

Grec.

20

Proschinitarul Ierusalimului și a toată Palestina

1701

IV/28

RB/219

Grec., turc.

Nu se cunosc exemplare.

(21)

Slujba cuvioasei Matroana Hiopolita

1702

I/440

IV/217

Grec.

22

Șt. Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la măritul Ștefan

1702

I/441

IV/217

Grec.

23

Ciaslov grecesc și arăbesc

1702

I/442, 539

IV/218

RB/220

Grec., arab.

24

Șt. Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Marele Constantin

1702

IV/28

Grec.

25

Noul Testament

1703

I/448

IV/322

RB/221

Rom.

26

Sev. Trapezuntiul Chimenitul, Învățătură dogmatică a bisericii răsăritene

1703

I/450

RB/221

Grec.

27

Serviciul sfințirei bisericei

1703

I/451

RB/222

Grec.

28

Șt. Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la adormirea Născetoarei

1703

I/452

IV/218

Grec.

29

Ceaslov

1703

I/454

IV/218

Slav., rom.

30

Acatistul

1703

IV/28

Rom.

Nu am văzut-o. BRV IV, p. 28-29 spune că are Bunavestire și altele (ca în Ceaslov).

31

 1. Brâncoveanu, Cuvântare la patima cea mântuitoare

1704

I/457

IV/219

Grec.

32

Plutarch, Paralele

1704

I/460

Grec.

33

Slujba sf. Visarion

1705

I/463

IV/219

RB/222

Grec.

Stema țării. Nu am vazut cartea (Londra, British Museum).

34

Octoih

1709

IV/35

Rom.

Oradea, Bibl. Ep. Ortod.

Nu am văzut cartea. Lista imaginilor a fost reconstituită după BRV IV, p. 35-37.

35

Ceaslov

1709

RB/65

Rom,

slav.

Menţion. V. Secărescu.

Nu s-a văzut.

36

A.Ivireanu, Sfătuiri creștine politice

1715

I/498

IV/224

Grec.

37

Dosithei, Ist. Patriarhilor Ierusalimului

1715

I/501

IV/224

RB/228

Grec.

38

Al. Mavrocordat, Istoria sfântă

1716

I/509

IV/224

RB/228

Grec.

39

 1. Mavrocordat, Despre datorii

1719

II/1

RB/229

Grec.

40

Octoih

1720

II/2

RB/229

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat (I)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • Sfântul Ioan Damaschin (I) (ca în 1709)
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce
 • vinietă triunghiulară alcătuită din vrejuri (I)
 • vinietă cu mascheron și flori
 • vinietă cu îngeraș cu rozarla gât
 • vinietă cu antrelacuri și cruce

41

Slujbele tuturor sfinților

1720

IV/43

RB/229

Rom.

42

Evhologhion

1722

IV/44

Rom.

43

Evanghelie

1723

II/21

Rom.

44

Acoluția S. Neofit și Maxim

1723

II/22

IV/224

Grec.

45

Catavasier

1724

II/22

Po/187

Rom.

IV/43 și RB/228. vorbește de o ediție de Râmnic din 1715, incompletă, aflată la BARBuc.

Rodica Popescu spune ca e identică cu exemplarul din 1724, deci e Bucuresti.

[46]

Învăţătură provoslavnică cu întrebări şi răspunsuri

[1725-1730]

PO/16

Rom.

Nu are foaie de titlu.

47

Octoih

1726

II/29

Rom.

Nu s-au văzut ex.

(48)

Slujba sf. Andrei

1726

II/32

Rom.

(49)

Triodul săptămânei mari

1726

II/33

Rom.

(50)

Slujba Sf Stelian

1726

IV/50

Grec.

51

Strastnic

1726

PO/17

Menţionat în lista din Hațeg.

52

Liturghie

1728

II/35

IV/233

Rom.

53

Hristofor, Manual despre purcederea Sf. Duh

1728

II/35

Grec.

I/441

IV/217 e parte din asta din 1828

54

Manual despre superioritatea Ierusalimului

1728

II/35

Grec.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • frontispiciu dreptunghiular cu flori (II) (ca pe foaia de titlu)
 • vinietă cu antrelacuri cu cruce
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu clopot (ca pe foaia de titlu de la cartea anterioară)

55

Molitvelnic

1729

II/36

Po/187

RB/237

Rom.

56

Liturghie

1729

IV/51

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat (I)
 • vinietă cu două capete de îngeri, E.
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • Deisis, cu Isus pe tron (I) (ca în 1702)
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce
 • Proscomidia (II) (ca în 1728)
 • Sfântul Ioan Zlatoust (I)
 • frontispiciu cu sfinții Vasile, Ioan și Grigorie în medalioane ovale (I)
 • vinietă triunghiulară alcătuită din vrejuri (I)
 • vinietă cu motiv patrulob
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • Sfântul Vasile (I),Dimitrios, 1698
 • Sfântul Grigorie (I), Ioanike

57

Octoih

1730

IV/52

Rom.

 • foie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat (I)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • Sfântul Ioan Damaschin (I) (ca în 1709)
 • vinietă cu antrelacuri cu cruce
 • vinietă cu motiv patrulob
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât

(58)

Ceaslov

1731

II/41

IV/235

RB/237

Slav., rom.

 • vinietă cu antrelacuri și cruce
 • frontispiciu cu flori

BCUCJ

 1. Univ. Londra

Exemplarul de la BCU nu are foaie de titlu și la Londra nu am ajuns. Biblografia pune sub semnul întrebarii locul apariției, dar după elementele grafice, pare a fi de București.

59

Octoih

1731

II/41

IV/235

Rom.

 • foie de titlu de compoziție tipografică
 • stema Țării Românești, ca a lui Constantin Brâncoveanu (VI), dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • Sfântul Ioan Damaschin (I) (ca în 1709)
 • vinietă cu antrelacuri cu cruce
 • vinietă cu motiv patrulob
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât

60

Chiriacodromion

1732

II/45

Rom.

61

Octoih

1732

PO/20

Menţionat în lista din Hațeg.

62

Psaltire

1735

II/49

IV/238

Slav, rom.

63

Antologhion

1736

II/50

Rom.

64

Octoih

1736

II/51

IV/238

Rom.

BRV II spune că se află pe ultima pagină și o Duminica tuturor sfinților, de Ivan Bakov 1678, dar în exemplarele consultate de noi nu am gasit-o.

65

Acoluții (Sf. Haralambie, Matrono din Hio și Spiridon)

1736

II/51

Grec.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat (I), dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare

66

Antim, Învățătură bisericească

1741

II/54

IV/238

Rom.

67

Întrebări bogoslovești

1741

II/54

Rom.

68

Liturghii

1741

II/55

IV/238

RB/245

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat (I), dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • vinietă cu două capete de îngeri, E.
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • Deisis, cu Isus pe tron (I) (ca în 1702)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • Proscomidia (II) (ca în 1728)
 • Sfântul Ioan Zlatoust (I) (ca în 1729)
 • frontispiciu cu sfinții Vasile, Ioan și Grigorie în medalioane ovale (I)
 • Sfântul Vasile (I), Dimitrios, 1698 (ca în 1729)
 • Sfântul Grigorie (I), Ioanike (ca în 1729)
 • Emanuel în potir (I) (ca în 1728)

69

Molitvenic

1741

II/55

IV/239

Rom.

70

Aşezământul sfintelor mănăstiri

[1741]

PO/25

Rom.

71

Catavasier

1742

II/56

Po/188

Rom.

72

Cazaniile lui Ilie Miniat

1742

II/57

Rom.

73

Evanghelie

1742

II/60

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică, cu frontispiciu cu Deisis
 • stema dublă, a lui Mihail Racoviță
 • vinietă cu antrelacuri, cu vârful în jos
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • Evanghelistul Ioan (ca în 1693)
 • frontispiciu cu Deisis, toți trei în medalioane rotunde (ca în titlu)
 • Evanghelistul Matei (ca în 1693)
 • frontispiciu cu Isus Copil, binecuvântând cu ambele mâini
 • Evanghelistul Luca (ca în 1693)
 • Evanghelistul Marcu (ca în 1693)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • vinietă cu antrelacuri și cruce

74

Liturghie

1742

II/61

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

75

Triod

1742

IV/55

Rom.

Vasieni-Lăpușna

76

Apostol

1743

II/64

Rom.

77

Penticostar

1743

II/70

Rom.

Coborârea la Iad pare sa fie placa semnată Ioanikie B. 1700, (din Penticostar, Buzău, 1701), dar cu un adaos pe partea stângă și cu semnătura ștearsă.

78

Evanghellie

1743

IV/56

Rom.

Săliște, Maramureș.

79

Pravoslavnica mărturisire

1745

II/87

Po/189

Rom.

80

Psaltire

1745

II/88

Slav.

81

Mărgăritare

1746

II/93

Rom.

82

Octoih

1746

II/93

Po/190

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Mihail Racoviță, dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • Sfântul Ioan Damaschin (I) (ca în 1709)
 • frontispiciu cu elemnte vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu motiv patrulob

83

Liturghii

1746

IV/59

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Mihail Racoviță, dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • frontispiciu cu elemnte vegetale și la mijloc cu o floare
 • Deisis, cu Isus pe tron (I) (ca în 1702)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • Proscomidia (II) (ca în 1728)
 • Sfântul Ioan Zlatoust (I) (ca în 1729)
 • frontispiciu cu sfinții Vasile, Ioan și Grigorie în medalioane ovale (I)
 • Sfântul Vasile (I), Dimitrios, 1698 (ca în 1729)
 • Sfântul Grigorie (I), Ioanike (ca în 1729)
 • Emanuel în potir (I) (ca în 1728)

84

Triod

1746

II/102

IV/59, 243

RB/255

Rom.

85

Ceaslov

1747

II/98

Rom.

Nu s-a văzut.

86

Liturghie

1747

II/98

Po/192

Rom.

87

Penticostar

1747

IV/68

Rom.

Botiza; Teiuș

88

Rugăciuni în toate zilele săptămânii

1747

PO/32 II/99

Po/192

RB/254

Rom.

BRV II, p. 99 vorbeste de un Molitvenic, despre care RB, p. 254 spune ca e de fapt cartea din Po, p. 32.

89

Psaltire

1748

II/107

IV/243

Rom.

90

Ceasoslov

1748

IV/68

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografica
 • stema dublă a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II)
 • frontispiciu cu motive fitomorfe
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • vinietă cu înger cu candelă la gât
 • Bunavestire (II), Gligorie
 • Deisis, cu Isus pe tron (II) (ca în 1747)
 • Emanuel în potir (II), Grigorie (ca în 1747)

91

Evanghelie

1748

PO/33

Menţionat în lista din Hațeg.

92

Ceaslov

1749

II/109

RB/256

Slav.

BRV II/p. 144 mentionează încă un Ceaslov pentru anul 1759, dar RB, p. 267, spune că e acesta.

93

Prescurtare de rug din Psaltire

1749

II/111

IV/243

Grec.

 • foaie de titlu
 • Sfinții Constantin și Elena (I) (ca în Catavasier,1742)
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos

94

Evanghelie

1750

II/113

Po/193

RB/257

Rom.

[95]

Învăţătură bisericească de 7 taine

[1750-]

PO/34

Rom.

BMSb.

[96]

Ceaslov

[1750-1775]

PO/35

Rom.

Se găsea odată la O. Ghibu (Sibiu). Poenaru spune că ar conține o Maica Domnului cu Isus în brațe, un Emanuel în potir (semnat Iordache Tipograf), frontispicii și viniete.

97

Octoih

1752

IV/71

Rom.

Goiani (Lăpușna) și Ohrincea (Orhei)

[98]

Cazanie

[1752]

PO/40

Rom.

 • frontispiciu de Cazanie (ca în, 1742)

BNR.

Exemplarul nu are foaie de titlu.

99

Evanghelie

1753

IV/72

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

100

Acatist

1753

PO/43

Rom.

101

Psaltire

1754

II/126

Rom., slav.

Nu se cunosc exemplare.

102

Liturghii

1754

IV/72

Po/195

Rom.

Desești (MM)

103

Psaltire

1756

II/135

IV/248

Po/197

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Mihail Racoviță, dar cu inscripțiile lui Constantin Nicolae Mavrocordat
 • vinietă cu mascheron
 • David (II) (ca în 1735)
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • cinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu îngeraș cu candelă la gât
 • Maica Domnului cu Isus în brațe, (ca în 1747)

104

Carte numită lumina

1757

Necunoscută BRV.

Grec.

Pe site-ul BAR Bucuresti, scrie că e de București.

105

Psaltire

1758

II/143

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

106

Slujba sf. Visarion

1759

II/147

Grec.

107

Liturghier

1759

IV/75

Rom.

Nănești.

108

Evanghelie

1760

II/149

Rom.

109

Lafsaicon

1760

II/150

Po/199

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă a lui Scarlat Grigorie Ghica, dar în loc de coroană, sunt 3 îngerași
 • frontispiciu cu Isus bincuvântând, între steluțe
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce

110

Catavasier

1761

IV/77

Po/200

Rom.

111

Evanghelie

1761

IV/77

Rom.

Slătioara

(112)

Apostol

1764

II/162

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

(113)

Grigorie Mitropolitul, Învățături pentru ispovedanie

1764

II/162

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

114

Evhologhion (Molitvenic)

1764

II/162

IV/250

RB/272

Rom.

(115)

Cazanie

1765

II/163

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

116

Simen Arhiep., Voroavă de întrebări și răspunsuri

1765

II/166

Rom.

117

Antologhion

1766

IV/60

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema dublă, ca a Constantin Nicolae Mavrocordat (I), dar cu inițialele lui Scarlat Grigorie Ghica
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • Duminica tuturor sfinților (I), Ivan Bakov 1678
 • frontispiciu cu Deisis, toți trei în medalioane rotunde
 • vinietă ce evocă un vas

118

Ceaslov

1767

II/172

RB/276

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I), dar cu inscripțiile lui Alexandru Scarlat Ghica
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • frontispiciu cu 2 flori laterale
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu mascheron
 • Bunavestire (III)
 • Deisis, cu Isus pe tron (I) (ca în 1702)
 • Emanuel în potir (III), Iordache Tip.

119

Mărturisirea ortodoxă

1767

II/176

Grec.

(120)

Strastnic

1767

IV/83

Rom.

Beiuș

121

Cazanii

1768

II/177

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema Țării Românești, ca a lui Ștefan Mihail Racoviță (I), dar cu inscripțiile lui Alexandru Scarlat Ghica
 • frontispiciu cu Deisis, semnat la stângă Grigorie Tipo.
 • litera ornată H (cu îngeraș)
 • vinietă cu mascheron
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu cu două flori laterale
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând cu ambele mâini, între doi boboci de flori
 • frontispiciu cu mascheron
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • frontispiciu cu Deisis, cu Isus în medalion oval
 • frontispiciu cu spirală
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • frontispiciu cu Maica Domnului orantă, cu Isus în medalion
 • CI ornat (cu pelican cu pui)
 • litera ornată N (cu figura unui sfânt)
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • vinietă cu două capete de îngeri, E.
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând cu ambele mâini, pe fond negru (I)
 • litera ornată D (cu figură umană)
 • Isus bust, în medalion circular (ca în 1732)
 • Sfântul Nicolae, redat bust (ca în 1732)

122

Penticostar

1768

II/183

RB/278

Rom.

123

Învățătura creștinească

1768

II/184

RB/278

Grec, turc.

124

Chrisant al Ierusalimului, Manual despre superioritatea Ierusalimului

1768

II/188

RB/280

Grec.

125

Neofit Ierodiaconul, Comentar la gramatica lui Teodor

1768

II/190

Grec.

126

Scrisoarea Patriarhului Paisie

1768

II/191

Slav.

Nu se cunosc exemplare.

127

Triod

1768

II/192

IV/252

Po/210

Rom.

128

Neofit, Alegere din toată Psalt.

1769

II/193

Grec.

129

Meletie Pigas, Învățătură ortodoxă

1769

II/193

RB/283

Grec.

130

Slujba Sf. Varnava și Sofronie și a Sf. Hristofor din Mela

1769

IV/88

Grec.

131

Apostol

1774

II/204

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema Țării Românești, ca a luiȘtefan Mihail Racoviță (I), dar cu inscripțiile lui Alexandru Ipsilanti
 • frontispiciu cu frunze (ca în 1736)
 • Sfântul Luca, Ursul Zugrav (ca în 1723)
 • Coborârea la Iad (II) (ca în Penticostar 1743, dar fără adaos)
 • vinietă cu mascheron
 • Coborârea Duhului Sfânt (I), Ioanikie B. (ca în 1743)
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • frontispiciu cu Deisis semnat la mijloc De Grigorie Ieromonah 1768
 • Duminica tututo sfinților (II), 1700 (ca în 1743)

(132)

Hetișerif

1774

II/206

IV/255

Rom.

(133)

Antom, Învățătură bisericească

1774

II/206

Rom.

134

Octoih

1774

II/206

Po/212

RB/288

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • replică după stema lui Șerban Cantacuzino (II), cu versuri pentru Împărăteasa Ecaterina a Rusiei
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (IV)
 • vinietă cu două capete de îngeri, E.
 • vinietă cu mascheron
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • Sfântul Ioan Damaschin (II), Constandin Tipograf Râm.
 • frontispiciu cu Deisis semnat la mijloc De Grigorie Ieromonah 1768
 • frontispiciu cu Deisis, cu personajele ieșind din flori mari
 • Cina de la Mamvri (II), C.
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos

135

Capete de poruncă

1775

II/210

Rom.

136

Evanghelie

1775

II/211

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică, cu frontispiciu cu Isus între doi boboci cu flori
 • stema Țării Românești, replică după cea a lui Constantin Brâncoveanu (VI), dar cu inscripțiile lui Alexandru Ipsilanti
 • frontispiciu cu frunze
 • vinietă cu îngeraș cu rozar la gât
 • Evanghelistul Ioan (ca în 1693)
 • frontispiciu cu Deisis semnat la mijloc De Grigorie Ieromonah 1768
 • litera ornată L (cu un vultur încoronat)
 • Evanghelistul Matei (ca în 1693)
 • Evanghelistul Luca (ca în 1693)
 • Evanghelistul Marcu (ca în 1693)
 • frontispiciu cu Isus între doi boboci cu flori (ca în titlu)
 • vinietă cu motiv patrulob (replică)

137

Macarie Egipteanul, Omilii

1775

II/212

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • replică după stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I) cu inițialele lui Alexandru Ipsilanti
 • frontispiciu cu Deisis, cu personajele ieșind din flori mari
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu mascheron

138

Psaltire

1775

II/213

Rom.

 • foaie de titlu gravată, Ursul
 • replică după stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I) cu inițialele lui Alexandru Ipsilanti
 • vinietă cu mascheron
 • David (I), O.M.B. 1694
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • Maica Domnului pe tron, cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (I) (ca în 1722)

139

Antologhion

1776

IV/92

Rom.

Copăceni (Turda)

140

Antologhion

1777

II/218

Po/212

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema lui Constantin Brâncoveanu (VI), cu inițialele lui Alexandru Ipsilanti
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute
 • Maica Domnului pe tron, cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (I) (ca în 1722)
 • Duminica tuturor sfinților (II), 1700 (ca în 1743)
 • frontispiciu cu Deisis semnat la mijloc De Grigorie Ieromonah 1768
 • frontispiciu cu Isus flancat de prorocii Moise și Ilie (II)
 • vinietă cu motive fitomorfe

141

Ceasoslov

1777

II/221

IV/257

Po/215

RB/291

Rom.

142

Ceasoslov

1778

II/226

Rom.

143

Cazanie

1778

IV/93

Rom.

Apahida

144

Slujba cuv. Dimitrie dela Basarabov

1779

II/245

Rom.

145

Alex. Ipsilanti, Mic manual de legi

1780

II/246

RB/293

Rom., grec.

146

Liturghii

1780

II/253

IV/261

Rom.

BRV IV, p. 111 vorbește de o ediție din 1796. RB, p. 341 face și el o descriere a unui exemplar incomplet din satul Moscu, com. Bujor, jud. Galați. Probabil e vorbă de cel din 1797.

(147)

Penticostar

1780

II/269

RB/295

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

148

Psaltire

1780

II/269

RB/295

Rom.

 • foaie de titlu gravată,Stanci…tip
 • stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I), cu inițialele lui Alexandru Ioan Ipsilanti
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • David (V)
 • vinietă cu motiv patrulob (replică)

149

Ceasoslov

1780

IV/93

Rom.

-doar 2 foi

[150]

Ceaslov

[1780-1785]

PO/61

RB/303

Rom.

BCdeStatBuc. –nu am gasit, dar la BAR, cota 487A-copie fotog. Lipsa f de t. RB dateaza după Florescu. 1796-1798, dar cred ca Po are drepate, dovada Ceaslovul identic din 1783.

151

Catavasier

1781

II/270

IV/262

Po/219

Rom.

152

Prăvilioară de taina ispovedaniei

1781

II/273

RB/300

Rom.

153

PenticostarI

1782

II/275

PO/64

RB/303

Rom.

154

Antologhion

1782

IV/96

Po/221

Rom.

Botiza

155

Abecedar mare

1783

II/282

RB/302

Grec.

(156)

Ceasoslov

1783

IV/96

Rom.

 • frontispiciu cu Isus binecuvântând cu mâna dreaptă, pe fond negru
 • Izvorul tămăduirii,G(heorghie) P(opa) C(onstandin) Tip(ograf) R(â)m(niceanu)
 • Emanuel în potir (IV),Dim(itrie) Pop(a) Mih(ai) Tip(ograf) Râm(niceanu)

BNR. Exemplarul nu are foaie de titlu.

157

Psaltire

1783

IV/96

Rom.

158

Apostol

1784

II/284

IV/263

Rom.

159

Iosif Misiodax, Însemnări fizice

1784

II/300

Grec.

160

Ceaslov

1785

II/304

RB/313

Rom.

161

Antologhion

1786

II/311

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema lui Ștefan Mihail Racoviță, dar cu inițialele lui Nicolae Petru Mavrogheni
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (II)
 • Sfinții Constantin și Elena (V)
 • frontispiciu cu Deisis semnat la mijloc De Grigorie Ieromonah 1768
 • litera ornată I, M.
 • vinietă cu clopot
 • frontispiciu cu Isus flancat de prorocii Moise si Ilie (I)
 • vinietă cu motive fitomorfe

162

Liturghie

1787

IV/101

Rom.

Poieni.

163

Bauer, Descrierea Valahiei

1789

II/332

Grec.

164

 1. Persiano, Faptele vitejesti ale lui Mavrogheni

1789

II/333

Grec.

165

Hetișerif

1791

II/341

Rom.

166

Octoih mare

1792

II/349

Po/242

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I), dar cu inițialele lui Mihail Constantin Suțul
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (II)
 • Sfântul Ioan Damaschin (II), Constandin Tipograf Râm.
 • frontispiciu cu Deisis, cu personajele ieșind din flori
 • frontisiciu cu Isus flancat de prorocii Moise și Ilie (II)
 • vinietă cu motive fitomorfe

(167)

Catavasier

1793

II/352

Rom.

168

Octoih

1793

PO/93

Menţionat în lista din Hațeg..

169

Molitvenic

1794

II/366

Rom.

170

Provoslavnică învățătură

1794

II/367

Rom.

(171)

Urmare a dreptei credințe

1794

II/374

Rom.

(172)

Calendar

1795

II/374

Rom.

(173)

Gromovnic

1795

II/374

Rom.

(174)

Învățătură pentru măsura cotului

1795

II/376

Rom.

(175)

Oarecare secreturi ale lucrării pământului

1796

II/388

Rom.

176

Psaltire

1796

II/389

RB/341

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema dublă a lui Grigorie Alexandru Ghica, dar cu inițialele lui Alexandru Ipsilant (fasc. 316)
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • David (V) (ca în 1780)
 • Maica Domnului pe tron cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (II) (ca în 1794)

177

Liturghii

1797

II/393

Rom.

178

Triod

1798

II/404

RB/342

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipogarfică, cu Deisis semnată la mijlocDe Grigorie Ieromonah
 • stema lui Ștefan Mihail Racoviță (I), dar cu inițialele lui Constantin Gheorghe Hangeri
 • Răstignirea (II), De Grigore Ieromonah 1768
 • frontispiciu cu Deisis, cu personajele ieșind din flori mari
 • litera ornată S, M.
 • Vameșul și Fariseul (III), Dim(itrie) P(o)p(a) M(ihai) T(i)p(ograf) R(âmniceanu)
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • frontispiciu cu Isus flancat de prorocii Moise și Ilie (II)
 • litera ornată P (cu reprezentare umană)
 • Învierea lui Lazăr (II), De Grigorie Ieromonah (ca în 1768)
 • litera mare ornată S, Grigorie Ierom.
 • Intrarea lui Isus în Ierusalim (II), Grigorie Ieromonah 1768
 • litera ornată A, T.
 • Scene din vița lui Iosif (II),De Grigorie Ieromonah 1768
 • Fecioarele purtătoare de mir (II), Grigorie Ieromonah (ca în 1768)
 • Ungerea picioarelor lui Isus (II),Gheorghie Dim. Tip.
 • frontispiciu cu Cina cea de Taină (III)
 • frontispiciu cu Luarea de pe cruce (II), Grigorie Ieromonah 1768
 • frontispiciu cu Punerea în mormânt (II), De Grigorie Ieromonah

Vameșul și fariseul e semnată conform lui RB, p. 342-343: S(c)h(i)m(o)n(ah) PSMT. Noi am văzut altceva.

(179)

Carte folositoare de suflet

1799

II/411

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II), dar cu inițialele lui Alexandru Constantin Moruzi
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare (replică)

(180)

Carte folositoare de suflet

1800

II/416

RB/345

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II) (replică), dar cu inițialele lui Alexandru Constantin Moruzi
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare (replică)
 • vinietă cu motiv patrulob (replică)

181

Penticostar

1800

II/418

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema dublă a lui Alexandru Constantin Moruzi (I)
 • Coborârea la Iad (III)
 • vinietă cu motive fitomorfe
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (IV)
 • Necredința lui Toma (II), Stanciul Tp. 1781
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (III)
 • vinietă cu motiv patrulob (replică)
 • frontispiciu cu spirală (replică)
 • Mironosițele la mormântul Domnului (I) (ca în 1743)
 • Vindecarea slăbănogului (I), Ioani (ca în 1743)
 • Isus și Samarineanca (III) (ca în 1782)
 • Vindecarea orbului (I) (ca în 1743)
 • Înălțarea Domnului (I),.nik… (ca în 1743)
 • Viziunea lui Petru din Alexandria (II), St(an)ci(u) Tp. (ca în 1782)
 • Coborârea Duhului Sfânt (III), Tp. (ca în 1782)
 • Duminica tuturor sfinților (II), 1700 (ca în 1743)

182

Chiriacodromion

1801

II/422

Po/249

RB/349

Rom.

183

Slujba cuv. Dimitrie de la Basarabov

1801

II/431

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema dublă, ca a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II), dar cu inițialele lui Alexandru Constantin Moruzi
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu clopot

184

Ceaslov

1801

PO/98

Rom.

185

Chiriacodromion

1803

II/447

Grec.

Nu se cunosc exemplare.

(186)

Cărticică care cuprinde multe lucruri spre folos

1806

II/476

IV/274

Rom.

187

Ceaslov

1806

II/478

Rom.

 • foaie de titlu gravată, Tp.
 • stema dublă, ca a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II), dar cu inițialele lui Constantin Alexandru Ipsilanti
 • Sfânta Treime (II) (ca în 1785)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • Isus cu zodiacul (ca în 1785)
 • Bunavestire (II), Gligorie (ca în 1748)
 • Deisis, cu Isus pe tron (II) (ca în 1747)
 • Maica Domnului cu coroană cu Isus în brațe
 • Îngerul păzitor, T. (ca în 1785)
 • vinietă rombidală cu flori
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce

188

Psaltire

1806

II/486

IV/278

RB/362

Rom.

 • foaie de titlu gravtă,Ursul
 • stema lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II), dar cu inscripțiile lui Constantin Alexandru Ipsilanti
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • David (I), O.M.B. 1694
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce

189

Evhologhion

1808

II/530

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema împărătească rusească cu stema Țării Românești la mijloc (replică după cea a lui Ștefan Cantacuzino), cu inscripțiile împăratului Alexandru Pavlovici
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând cu ambele mâini, între doi boboci de flori
 • vinietă cu antrelacuri în formă de cruce
 • Maica Domnului pe tron, cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (I) (ca în 1722)

190

Învățătură creștinească

1809

III/5

Rom.

191

Orânduiala sfințirii bisericii

1809

III/12

Rom.

(192)

Gromovnic

1817

III/187

Rom.

193

Apologhia

1819

III/288

Rom.

194

Molitvenic bogat

1819

III/306

Rom.

 • foaie de titlu gravată, Gheorghie… 1817
 • stema dublă a lui Constantin Nicolae Mavrocordat (II), dar cu inscripțiile lui Alexandru Nicolae Suțu
 • frontispiciu cu elemente vegetale cu și la mijloc cu o floare
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • Maica Domnului pe tron, cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (I) (ca în 1722)
 • frontispiciu cu două flori laterale

195

A.Pann, Axion

1819

III/312

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

196

Rugăciuni cătră... Născătoarea de D-zeu

1819

III/313

Rom.

197

Viața Sf. Vasile celui Nou

1819

III/314

Rom.

198

Apostol

1820

III/326

Po/293

Rom.

199

Ioan Gură de Aur, Cuvânt la țăierea capului Sf. Ioan

1820

III/330

Rom.

200

Ioan Gură de Aur, Cuvinte șase pentru preoție și ale altor 3 sfinți…

1820

III/330

Rom.

 • foaie de titlu
 • frontispiciu cu glob și mere
 • frontispiciu cu Deisis, cu flori printre medalioane (ca pe foaia de tilu de la Apostol, 1820)
 • frontispiciu subțire cu monograma MARIA
 • frontispiciu cu triunghi cu monograma OTHEOS între flori și frunze
 • litera ornată A (cu biserică și clopotniță)
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (I)
 • frontispiciu cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel

201

 1. Mumuleanu, Rost de poezii

1820

III/333

RB/416

Rom.

202

Penticostar

1820

III/335

RB/417

Rom.

203

Psaltire scurtată-rom

1820

III/339

Rom.

204

Psaltire

1820

III/342

IV/305

RB/417

Rom.

205

Culegere de diferite tragedii,

2 volume

1820

III/348

Grec.

 • foaia de titlu a volumului I (tragediile există și în volume separate, iar părțile volumului colectiv are fiecare pagină de titlu identică cu ale volumelor)

Lipsă vol. II.

206

Voltaire, Merope

1820

III/351

Grec.

207

Voltaire, Brutus

1820

III/351

Grec.

208

Alfieri, Filip

1820

III/351

Grec.

209

Alfieri, Orest

1820

III/351

Grec.

210

Petre Efesiul, Noul Anastasimatar

1820

III/351

Grec.

211

 1. Kontos, Fantezii morale

1820

III/356

Grec.

212

J.J. Barthelemy, Harito și Polydor

1820

III/357

RB/418

Grec.

213

Lambadarie, Scurt Doxastar

1820

III/358

Grec.

 • foaie de titlu
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • frontispiciu subțire cu triunghi cu monograma OTHEOS între frunze (I)
 • frontispiciu cu monograma MARIA înscris într-un patrulob
 • frontispiciu floral
 • vinietă cu îngeraș flancat de cornurile abundenței

214

Psaltire scurtată-greacă

1820

III/362

RB/419

Grec.

 • foaie de titlu
 • frontispiciu cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel flancat de două lalele
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori

215

Rînduiala cântării celor 12 Psalmi deosebi

1820

IV/150

Rom.

 • foaie de titlu
 • Isus Mare Arhiereu, Ghervasi Monah (ca în 1819)
 • frontispiciu cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel flancat de două lalele
 • frontispiciu cu triunghi cu monograma OTHEOS, înscris într-un patrulob
 • frontispiciu asimetric cu monograma IISHS
 • litera ornată M (cu un arhiereu cu crucea în mână)
 • vinietă cu îngeraș cu aripi deschise
 • Maica Domnului cu Pruncul, Monah Ghervasii
 • litera ornată F (cu Răstignirea)
 • litera ornată D (cu turle de biserici și cu sfânt cu crucea în mână)

216

Atanasie cel Mare, Întrebări și răspunsuri

1821

III/369

Rom.

217

I.Barac, Risipirea Ieruslaimului

1821

III/369

Rom.

218

Grigorie din Nazianț, Cuvânt pentru preoție

1821

III/380

Po/294

Rom.

219

Esop, Fabule

1821

III/386

IV/306

Grec.

220

Calendar

1821

PO/128

Rom.

Menţionat de Tomescu, care nu spune unde l-a vazut.

221

Tăierea capului Sfântului Ioan

1822

III/395

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

(222)

Paris Mumuleanu, Rost de poezii

1822

III/402

RB/422

Rom.

223

A.Pann, Cântări de stea

1822

III/402

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

224

Acatist

1823

III/405

Rom.

(225)

Calendar pe 140 de ani

1823

III/406

PO/132

Rom.

226

Kokon I, Abecedar

1823

III/431

RB/425

Grec.

227

Dovedire împotriva eresului armenilor

1824

III/434

Rom.

(228)

Paladi Teodor, Cătră iubitori de lumină compatrioți

1824

III/441

Rom.

Cartea nu are foaie de titlu.

229

Piscupescu Șt. Dr., Mijloace de octotirea ciumei

1824

III/442

Rom.

230

Bucoavnă

1824

PO/134

RB/428.

Rom.

 • foaie de titlu
 • Imaginea școlii („Îndoit căutați ucenici la slove”)
 • Învierea lui Hristos (IV), Ieromonah Costanti
 • frontispiciu subțire cu triunghi cu monograma OTHEOS între frunze (I)
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori

231

Bucoavnă

1825

III/454

RB/428

Rom.

București, Biblioteca pedagogică, Casa Școalelor, cota 5374. Bibliografia spune că ar avea gravura Imaginea școlii, dar și altele. Nu am văzut cartea.

(232)

Cărticică care cuprinde multe lucruri spre folos

1825

III/459

Rom.

233

Cassian Râmleanu, Doao cuvinte

1825

III/459

Rom.

234

Ceaslov-slavoneste

1825

III/577

Slav.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • Isus Mare Arhiereu, [Ghervasi Monah] (semnatura este ștearsă) (ca în 1819)
 • frontispiciu subțire cu triunghi cu monograma OTHEOS (I)
 • mână care binecuvintează
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • frontispiciu asimetric cu monograma IISHS
 • Maica Domnului cu Pruncul, [Monah Ghervasii] (semnătura este ștearsă) (ca în 1820)

Sofia, Bibl. Nat.

Lista e făcută dupa exemplarul incomplet de la BAR.

235

Dion Filosoful, Cuvinte

1825

III/460

Rom.

236

Mumuleanu Paris, Caracteruri

1825

III/464

RB/431

Rom.

237

Pleșoianu G., Gh. Librier, Abețedar greco-român

1825

III/476

IV/316

Rom.

238

Ceaslov-romaneste

1825

IV/153

RB/432

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema Țării Românești într-un bogat decor vegetal (ca pe foaia de titlu din Apostol, 1820)
 • Isus mare Arhiereu, Ghervasi Monah
 • frontispiciu cu Dumnezeu Tatăl, Ieromonah Constantie
 • frontispiciu subțire cu monograma MARIA
 • vinietă triunghiulară cu flori și fructe
 • frontispiciu cu Sfânta Treime, Ieromonah Costamtie
 • litera ornată A (cu biserică și clopotniță)
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori
 • vinietă cu serafim
 • frontispiciu cu glob, flori și mere
 • litera ornată A (cu biserică și cruce)
 • frontispiciu cu glob și struguri
 • vinietă cu soare
 • vinietă cu glob și mere
 • vinietă cu îngeraș cu aripi deschise
 • vinietă mare triunghiulară cu îngeraș
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (I)
 • Bunavestire (IV), Ghervasie Mon. (ca în 1823)
 • frontispiciu cu Maica Domnului cu Pruncul, Ieromonh Costantie (mai apare o dată fără semnatură)
 • frontispiciu cu Isus între vrejuri de struguri
 • Maica Domnului cu Pruncul, Monah [Ghervasii] (ce e în paranteze drepte este șters) (ca în 1820) (mai apare o dată fără semnatură)
 • frontispiciu cu triunghi cu monograma OTHEOS între flori și frunze
 • Emanuel în potir (VI) (ca în 1823)
 • vinietă cu îngeraș flancat de cornurile abundenței
 • Duminica tuturor sfinților (IV), Constantie (ca în 1820)
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (II)
 • vinietă mare triunghiulară cu vas cu flori

(239)

 1. Golescu, Înștiințare pentru școala din satul Golești

1826

III/495

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

240

At. Staghiritul, Prescurtarea istoriei universale

1826-1827

4 vol

III/495

Rom.

241

Loghică

1826

III/503

Rom.

242

Oștire franțezilor în Rossia

1826

III/516

Po/306

Rom.

 • foaie de titlu cu frontispiciu cu soare
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (II)
 • stema Țării Românești, Ieromonah Costantie Ieromonah Costantie
 • frontispiciu cu glob și struguri

243

Poteca Eufrosin, Cuvinte panighyrice și moralnice

1826

III/517

Rom.

244

Vasile cel Mare și Grigorie Bogoslovul, Cuvinte puține oarecare

1826

III/523

RB/438

Rom.

(245)

Bucoavnă

1826

IV/154

Rom.

 • frontispiciu cu două flori laterale
 • frontispiciu cu elemente vegetale (II)
 • vinietă cu clopot

Exemplarul consultat nu avea foaie de titlu.

246

Paladi T., Abecedar lancasterian

1826

IV/154

Rom.

Nu se cunosc exemplare.

247

Paraclisul Sf. Haralambie

1826

PO/141

Rom.

248

Rugăciuni

1826

PO/143

Rom.

249

Carte folositoare de suflet

1827

III/528

RB/439

Rom.

250

Darvari N. Dim, Culegere de înțelepciune

1827

III/531

Rom.

251

Vamva Neofit, Elementuri de filosofie morală

1827

III/532

Rom.

252

Grigorie, Mitrop Ungrovlahiei, Învățătură pentru nunți

1827

III/535

Rom.

253

Ioan Gura de Aur, Cuvânt la tăierea capului sf Ioan

1827

III/535

Rom.

254

Ioan Gura de Aur, Cuvinte puține oarecare

1827

III/536

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • stema lui Ștefan Mihai Racoviță (II), dar cu inscripțile lui Grigorie Dimitrie Ghica
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (IV)
 • Sfântul Ioan Zlatoust (V)
 • frontispiciu cu Deisis semnat la stânga Grigorie Tipo.
 • litera ornată D (cu Isus Răstignit, Maica Domnului și Ioan)
 • litera ornată L (cu Sfântul Danil)
 • litera ornată P (cu sfântul Onufrei) (II)
 • Coborârea Duhului Sfânt (V) (ca în 1823)
 • Îngerul trâmbițează învierea morților
 • Învierea fiului văduvei din Nain
 • Isus se arată ucenicilor care mergeau la Emaus
 • Coborârea la Iad (IV) (ca în 1823)
 • litera ornată T (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • Isus Hristos și turma Sa (ca în 1823)
 • litera ornată Î (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • Magii călăuziți de stea (ca în 1823)
 • litera ornată A (cu Prorocul Moise)
 • Vizita Mariei la Elisabeta (ca în 1823)

255

Macarie Ieromonah, Tomul al doilea al Anthologhiei (Utrenier)

1827

III/539

Rom.

 • foaie de tilu cu chenar cu 12 sfinți (III)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • Sfânta Treime (III) în chenar cu 12 sfinți (I)
 • frontispiciu cu cruce și biserici, flancate de două flori (II)
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu cu Prorocul David, un sfânt și Prorocul Solomon, Simeon 1819 (partea de jos din chenarul cu 12 sfinți (IV))
 • litera ornată R (între două biserici)
 • litera ornată D (cu Prorocul Danil)
 • frontispiciu cu Prorocul Ilie, Apostolul Filip și Prorocul Elezei (partea de sus din chenarul cu 12 sfinți (III))
 • vinietă mare triunghiulară cu îngeraș
 • frontispicu cu elemente vegetale stilizate pe fond negru
 • litera ornată T (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • Învierea lui Hristos (III) (ca în 1823)

256

Manole Vasilie, Abecedar greco-româno-bulgar

1827

III/542

Grec., rom., bulg.

 • foaie de titlu
 • vinietă cu serafim
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori

257

Pravoslavnica mărturisire

1827

III/553

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipogarfică
 • stema Munteniei, a lui Grigorie Dimitrei Ghica (I)
 • Deisis, cu Isus pe tron (II) (ca în 1747)
 • frontispiciu asimetric cu monograma IISHS
 • vinietă romboidală cu flori (I)

258

Psaltire

1827

III/554

Rom.

 • foaie de titlu cu chenar cu 12 sfinți (I)
 • stema Munteniei, a lui Grigorie Dimitrie Ghica (II)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • vinietă cu antrelacuri cu vârful în jos
 • David (VII), Simeon, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • frontispiciu cu cruce și biserici, flancate de două flori (I) (replică)
 • frontispiciu cu Prorocul Ezechil, Mucenița Thecla și Prorocul Osia (partea de jos din chenarul cu 12 sfinți (III))
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • vinietă cu mascheron
 • litera ornată T (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • vinietă cu două capete de îngeri, E.
 • litera ornată L (cu Prorocul Danil)
 • litera ornată P (cu Sfântul Onufrei) (II)
 • litera ornată D (cu Isus Răstignit, Maica Domnului și Ioan)
 • litera ornată R (între două biserici)

259

Darvari D., Carte grecească cu bucăți alese

1827

III/560

Grec.

260

Moliere, George Dandin

1827

III/560

Grec.

261

Ceaslov

1827

PO/149

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipogrfică
 • Isus Mare Arhiereu, [Ghervasi Monah] (semnatura este ștearsă) (ca în 1819)
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • vinietă cu soare
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori
 • Frontispiciu cu monograma HS
 • Maica Domnului cu Pruncul, [Monah Ghervasii] (semnătura este ștearsă) (ca în 1820)
 • Emanuel în Potir (VI) (ca în 1823)

262

Acatistul Născaătoarei

1828

III/568

Rom.

 • foaie de titlu gravată cu chenar cu 12 sfinți (III)
 • Bunavestire (IV),Ghervasie Mon., încadrată în chenar cu 12 sfinți (I) (ca în 1823)
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Maica Domnului Ocrotitoare, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Bunavestire (V), în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Bunavestire (VI), în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Maica Domnului se roagă în fața pupitrului,în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Vizita Mariei la Elisabeta,în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Iosif și Maria cea fără de prihană, în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Îngerul vestește păstorilor nașterea lui Isus, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Magii călăuziți de stea, în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Închinarea magilor, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Întoarcerea magilor în țările lor, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Fuga în Egipt, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Întâmpinarea Domnului, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Isus biruitor, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Nașterea lui Hristos, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Mântuitorul binecuvântând și Sfânta Treime, în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Toată firea îngerească s-a minunat de întruparea Domnului
 • Pieritorii cei mulți vorbind despre Născătoarea de Dumnezeu, ambele în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Isus Hristos și turma Sa, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Maica Domnului orantă, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Credincioșii îl slăvesc pe Isus Hristos, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Fecioara Maria, „Făclie primitoare de lumină”, în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Coborârea la Iad (IV), în chenar cu 12 sfinți (III)
 • „Cântând nașterea Ta, Te lăudăm toți ca pre o Biserică, Născătoare de Dumnezeu”, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Credincioșii o slăvesc pe Născătoarea de Dumnezeu, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Maica Domnului cu Pruncul, [Monah Ghervasii] (semnătura este ștearsă) (ca în 1820), în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Emanuel în potir (VI), în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Isus salvându-l pe Petru din Marea Galilei, în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Vindecarea orbului (III), în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Schimbarea la Față, în chenar cu 12 sfinți (II)
 • Intrarea lui Isus în Ierusalim (III), în chenar cu 12 sfinți (III)
 • Învierea lui Hristos (III), în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Necredința lui Toma (IV), în chenar cu 12 sfinți (I)
 • Coborârea Duhului Sfânt (V), în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • Isus, „Mântuitorul sufletelor nostre”, în chenar cu 12 sfinți (IV)
 • vinietă mare triunghiulară cu vas cu flori, în chenar cu 12 sfinți (IV)

263

Cazanii

1828

III/573

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • stema Munteniei (ca a lui Ștefan Mihai Racoviță (II))
 • frontispiciu cu motive vegetale sub fomă de volute (IV)
 • Duminica tuturor sfinților (I),Ivan Bakov1678
 • frontispiciu cu Deisis, semnat la stânga Grigorie Tipo.
 • Isus Hristos și turma Sa (ca în 1823)
 • frontispiciu cu Isus flancat de prorocii Moise și Ilie (I)
 • frontispiciu cu cruce și biserici, flancate de două flori (II)
 • litera ornată P (cu Sfântul Onufrei) (II)
 • frontispiciu cu Isus binecuvântând, între steluțe
 • litera orantă D (cu Isus Răstignit, Maica Domnului și Ioan)
 • litera ornată Î (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • Îngerul trâmbițează învierea morților (ca în 1827)
 • litera ornată A (cu Prorocul Moise)
 • frontispiciu cu 5 flori (partea de jos a foii de titlu)
 • frontispiciu compus din trei gravuri: Isus Hristos binecuvântând cu ambele mâini (în centru) (ca în 1678),Maica Domnului pe tron, cu Isus în brațe, între Arhanghelii Mihail și Gavril (I) (ca în 1722) (în dreapta) și Sfântul Petru (în stânga)
 • vinietă romboidală cu flori (I)

264

Ceaslov

1828

III/575

Slav.

Biblioteca Națională, Sofia.

BAR are fotocopie după câteva pagini. Ar conține aceleaași gravuri ca ediția din 1825 (adică și Isus Mare Arhiereu și Maica Domnului cu Pruncul), dar la București nu sunt.

265

Învățătură creștinească

1828

III/594

Rom.

266

Pateric

1828

III/595

Rom.

 • foaie de titlu gravată
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare
 • stema Munteniei (ca a lui Ștefan Mihai Racoviță (II))
 • frontispiciu cu motive vegetale sub formă de volute (IV)
 • Isus, „Mântuitorul sufletelor noastre” (ca în 1823)
 • litera orantă A (cu Prorocul Moise)
 • litera ornată P (cu Sfântul Onufrei)
 • Isus Hristos și turma Sa (ca în 1823)
 • Isus salvându-l pe Petru din Marea Galilei (ca în 1823)
 • frontispiciu cu Isus flancat de prorocii Moise și Ilie (I)
 • Necredința lui Toma (IV) (ca în 1823)
 • litera ornată L (cu Prorocul Danil)
 • Schimbarea la Față (ca în 1823)
 • Îngerul trâmbițează învierea morților (ca în 1827)
 • litera ornată Î (cu Duhul Sfânt în chip de Porumbel)
 • vinietă romboidală cu flori (I)

267

Seligher I. (Dantistul), Povățuire pt. curățenia gurii

1828

III/603

Rom.

268

Theodorit, Cuvinte zece

1828

III/603

Rom.

 • foaie de titlu de compoziți tipografică
 • stema Munteniei, ca a lui Grigorie Dimitrie Ghica (I)
 • frontispiciu cu cruce și biserici, glancate de două flori (I) (replică)
 • litera ornată L (cu reprezentarea Prorocului Danil)

269

Noul testament

1828

III/604

IV/317

RB/442

Bulg.

 • foaie de titlu de compoziți tipografică
 • frontispicu cu elemente vegetale stilizate pe fond negru
 • vinietă romboidală cu flori (I)
 • frontispiciu compus din trei gravuri: Închinarea Magilor (în centru), Nașterea lui Hristos (în stânga) și Magii călăuziți de stea (în dreapta) (toate 3 apar și în 1823)
 • frontispiciu cu elemente vegetale și la mijloc cu o floare

270

Bredov G. G., Istorie universală pe scurt

1828

III/605

IV/317

Grec.

271

Ceasoslov

1828

IV/156

Rom.

 • foaie de titlu de compoziți tipografică
 • Isus Mare Arhiereu, [Ghervasi Monah] (semnatura este ștearsă) (ca în 1819)
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • frontispiciu cu monograma HS
 • vinietă cu serafim
 • Maica Domnului cu Pruncul, [Monah Ghervasii] (semnătura este ștearsă) (ca în 1820)
 • Emanuel în Potir (VI) (ca în 1823)

272

Curierul românesc

1829

III/625

RB/444

Rom.

273

Noao cuvinte rusești și românești

1829

III/628

Rus., rom.

274

Athanasie cel Mare, Întrebări și răspunsuri theologhicești

1829

III/630

Rom.

275

Piscupescu Șt. V., Oglinda sănătății

1829

III/633

IV/318

RB/445

Rom.

(276)

Marmontel, Aneta și Luben

1829

III/649

Rom.

277

(Kontos P.), Tălmăcirea sf. Simbol și răspunsul lui Nichifor Theotoc contra Uniților

1829

III/662

Rom.

278

(Kontos P.), Tălmăcirea sf. Simbol

1829

III/664

Grec.

279

Psaltire

1829

IV/157

Rom.

280

Calendarul lui Anton Pan

1829

PO/155

Rom.

BRV III, p. 382 descrie un Calendar al lui Bonifatie Srtosul, 1821, dar RB, p. 421 spune ca e de fapt cel al lui Anton Pan din 1829.

281

Acatistiar

1830

III/673

Rom.

 • foaie de titlu de compoziție tipografică
 • frontispiciu simetric cu monograma IISHS
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori
 • vinietă cu îngerș cu aripi deschise
 • Bunavestire (IV), Ghervasie Mon. (ca în 1823)
 • Isus Mare Arhiereu, [Ghervasi Monah] (semnatura este ștearsă) (ca în 1819)
 • vinietă cu serafim
 • Maica Domnului cu Pruncul, [Monah Ghervasii] (semnătura este ștearsă) (ca în 1820)
 • frontispiciu cu Ochiul Divin
 • frontispiciu cu cruce între vrejuri de struguri
 • Emanuel în Potir (VI) (ca în 1823)
 • vinietă triunghiulră cu flori și fructe

282

Ceaslov mare

1830

III/685

RB/447

Rom.

(283)

Fournier M., Gramatica franțuzească

1830

III/688

Rom.

284

Hrisov…de la Matei Basarab

1830

III/690

Rom.

285

Lamartine, Meditații poetice

1830

III/690

Rom.

286

Pann, A., Versuri musicești

1830

III/698

Rom.

287

Psaltire

1830

III/704

Po/97

RB/447

Rus.

 • foaie de titlul de compoziție tipografică
 • frontispiciu cu flori prinse de un stativ (II)
 • frontispiciu cu glob, flori și mere
 • frontispiciu cu triunghi cu monograma OTHEOS între flori și frunze
 • mână care binecuvintează
 • vinietă mare treiunghiulară cu îngeraș
 • vinietă mare triunghiulară cu vas cu flori
 • vinietă cu îngeraș cu aripile deschise
 • David (VI) (ca în 1820)
 • frontispiciu cu Maica Domnului cu Pruncul, [Ieromonah Costantie] (semnătura s-a șters)
 • litera ornată B (cu un grup de 4 sfinți)
 • vinietă cu cu îngeraș flancat de cornurile abundenței
 • frontispiciu cu Nașterea lui Isus
 • frontispiciu cu glob și mere
 • frontispiciu cu Botezul lui Isus în Iordan
 • Învierea lui Hristos (II) (ca în 1820)
 • Mironosițele la mormântul Domnului (IV), Ieromonah Costantie (ca în 1820)
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (I)
 • Vindecarea slăbănogului (IV), Ieromonah Costantie (ca în 1820)
 • Înălțarea Domnului (IV), Ieromonah Costantii (ca în 1820)
 • vinietă cu doi îngeri care poartă un vas cu flori
 • Vindecarea orbului (II),Ieromonah Costantie
 • Isus și samarineanca (IV), Ieromonah Costantie
 • frontispiciu cu Deisis, cu flori printre medalioane (ca pe foaia de titlu de la Apostol, 1820)
 • litera ornat N (cu elemente arhitectonice pe fundal)
 • frontispiciu cu Sfânta Treime înconjurată de cei 4 evangheliști
 • litera ornată P (cu Sfântul Onufrei) (I)
 • Necredința lui Toma (III), Ghervasie (ca în 1820)
 • frontispiciu cu frunze pe stativ
 • litera ornată G (cu clădiri și paviment amplu)
 • Coborârea Duhului Sfânt (IV), Ghervasii Monah (ca în 1820)
 • frontispiciu cu Dumnezeu Tatăl,Ieromonah Costantii (ca în 1820)
 • Duminica tuturor sfinților (IV), Constantie (ca în 1820)
 • litera ornată C (cu reprezentarea unui arhiereu și în zare cu o cetate)
 • litera ornată H (cu reprezentarea a două biserici)
 • frontispiciu subțire cu triunghi cu monograma OTHEOS (II)
 • Trecerea Mării Roşii, M. (ca în 1820)
 • frontispiciu cu glob și struguri
 • frontispiciu subțire cu triunghi cu monograma OTHEOS (III)
 • frontispiciu subțire cu monograma MARIA
 • frontispiciu subțire cu măr și motive vegetale stilizate (I)
 • vinietă cu flori și fructe

(288)

Viața contelui de Comminj

1830

III/707

Rom.

(289)

Văcărescu Ioan, Poezii alese

1830

III/712

Rom.

290

Caracaș C., Topografia Țării Românești

1830

III/713

Grec.